มันเป็นไปได้ที่จะรู้สึกตื่นเต้นของปรสิตในกระเพาะอาหาร

ปรสิตวิทยา

Parasite :Opisthorchis viverrini (พยาธิใบไม้ตับ)

Parasite : Ascaris lumbricoides (พยาธิไส้เดือน)

Parasite : Taenia (พยาธิตัวตืด)

ชุดทดสอบอิมมูโนวินิจฉัยสำเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพและความแม่นยำสำหรับการตรวจหาเชื้อพยาธิใบไม้ ในตับ

Related Posts