ประเภทของปรสิตใย

Parasite : Ascaris lumbricoides (พยาธิไส้เดือน)

พยาธิตืดปลา วิชาปรสิต

ปรสิตวิทยา

Parasite : Gnathostoma spinigerum (พยาธิตัวจิ๊ด)

Medical Protozoa

Related Posts