การกำจัดของวิธีพื้นบ้านหนอน

โครงงานวิทยาศาสตร์ กำจัดหนอน

ตอบข้อสงสัย พืชหรือสมุนไพร กำจัดหนอนแมลงและโรคพืช ตัวเองยังโดนหนอนกินจนโกร๋น แล้วจะได้เรื่องหรือ

วิธีกำจัดหนอนชอนใบ

5. แก้คันหนอนบุ้ง

เรียนรู้เรื่องด้วงกินมะพร้าว โดยธงชนะ พรหมมิ

Related Posts