สัญญาณของปรสิตในนกแก้ว

Parasite : Paragonimus (พยาธิใบไม้ปอด)

ปรสิต.-พยาธิ

กิ๋นพยาธิ ต๋ายบ๋ฮู้ตั๋ว

Parasite : Strongyloides stercoralis (พยาธิเส้นด้าย )

Parasite : Ascaris lumbricoides ( พยาธิไส้เดือน)

Related Posts