ปรสิตในการทดสอบในปอด

วิธีการตรวจสมรรถภาพปอด

มะเร็งปอดจากการสูบบุหรี่ - สมุดโคจร

"จิตสำนึกแห่งการถูกทดสอบ" โดย " อ.ซิดดิ๊ก มูฮำหมัดสอี๊ด" บรรยายวันอาทิตย์ที่ 6/03/59

อุปกรณ์สาธิตปอดจำลองขณะสูบบุหรี่

ทดสอบ IQ

Related Posts