วิดีโอเช่นติดเชื้อหนอน

EP.1 หนอนจิ๋ว เมื่อรับพัสดุแล้วแต่สภาพหนอนเล๊ะแท๊ะ

การอนุบาลปลากัดแรกเกิด ด้วยหนอนจิ๋ว

การทำความสะอาดไรแดงและลูกน้ำก่อนมาให้ปลากัดกิน

ลักษณะของหนอนจิ๋ว

ใช้หนอนจิ๋วอนุบาลลูกปลาแรกเกิด

Related Posts