ส่งพยาธิถ้าคนเต่า

[ANIMATION] เต่าตาบอด - การเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยาก

สุดยอดการกำเนิดมนุษย์ The Miracle Of Human Creation

อย่าฆ่าตัวตาย เกิดเป็นมนุษย์ยาก ดูแลตัวเองเป็นบุญสูงสุด พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ลมหายใจ

เต่าตาบอด การเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยาก

เต่าตาบอด

Related Posts