สัญญาณของปรสิตหนอน

สยองชวนขนลุก หนอนเป็นล้านๆตัวหนีออกมาจากพื้นดิน

ปร_สิต ที่อยู่ในร่างกายมนุษย์

อย่างสยอง ดึงหนอนแมลงวันออกจากตัวลิง

Medical Protozoa

Parasite : Ascaris lumbricoides (พยาธิไส้เดือน)

Related Posts