ถ้าหนอนไปทางปาก

Ragnarok Exe ที่เก็บเลเวล 45 - 55 : แซนแมน Sandman

Ragnarok Exe ที่เก็บเลเวล 25 - 55 : Muka, หนอนดิน, งูแดง

RO EXE - ทางไปหนอนแดง

Ragnarok Exe ที่เก็บเลเวล 50 - 60 : หนอนแดง Argiope

Related Posts