การรักษาพยาธิเต่า

เต่าป่วย?แล้วจะรู้ได้อย่างไรและเกิดจากอะไร..??!

การป้อนยาถ่าย

ถ่ายพยาธิเต่าง่ายๆได้ด้วยตัวเอง [Animals Speak by Mahidol]

Related Posts