ปรสิตในปลาสีขาว

ปลาเทวดาแพลตตินั่ม Platinum angelfish

ปรสิตในตู้กุ้งเครฟิช1

ปรสิตกินลิ้นปลา

แมงกินลิ้น ปรสิตในปลา ที่กินได้ไม่เป็นอันตราย

โรคปลาทอง fisheries MSU

Related Posts