แก้ไขสำหรับทุกชนิดของปรสิตและโรคเชื้อรา

ปรสิตวิทยา

Parasite : Gnathostoma spinigerum (พยาธิตัวจิ๊ด)

พยาธิตืดปลา วิชาปรสิต

Parasite : Ascaris lumbricoides (พยาธิไส้เดือน)

พยาธิตัวตืดที่สำคัญทางการแพทย์

Related Posts