แสดงรูปภาพของปรสิตปลา

ปริสิตปลา และพยาธิปรสิต (parasite)

Parasite : Gnathostoma spinigerum (พยาธิตัวจิ๊ด)

เจอจังๆ พยาธิในตั๊กแตน

Parasite : Ascaris lumbricoides ( พยาธิไส้เดือน)

ปรสิตวิทยา

Related Posts