พยาธิแมวยา

พยาธิ ที่ก้นแมว ส่องดูหลังจากกินยาไปแล้ว

ให้ยาถ่ายพยาธิ เยอะเกิน มีความสงสาร ...

ผ่าพยาธิออกจากลำไส้(ห้ามกินข้าวก่อนดู)

พยาธิในแมว แมวอ้วกออกมาเป็นพยาธิ

พยาธิในก้นแมว

Related Posts