ปรสิตและระบบปอด

การตรวจปอด

การตรวจทรวงอก ปอดและเต้านม

การตรวจระบบหายใจ (Thorax&Lung)

การตรวจปอดและทรวงอกและเต้านม

การเคาะทั่วทรวงอกและฟังเสียงหายใจ 9 ตำแหน่ง

Related Posts