สัญญาณของปรสิตในผู้ชาย

Parasite : Taenia (พยาธิตัวตืด)

Parasite : Hookworm (พยาธิปากขอ)

Parasite : Ascaris lumbricoides (พยาธิไส้เดือน)

การดูแลตนเอง หนองใน โดยเภสัชกรภีรนนท์

Parasite : Enterobius vermicularis (พยาธิเข็มหมุด)

Related Posts