ชนิดพยาธิในรัสเซีย

พบพยาธิตัวตืดในสมอง ช้า 30 นาทีตายแน่

โรคพยาธิ

กินยาถ่ายพยาธิตัวตืด Albendazole (200 mg)

พยาธิตัวตืด Supa-anong

intro ชนิดของพยาธิ

Related Posts