หนอนอาจทำให้อุณหภูมิ 37

ภาวะอุณหภูมิร่างกายสูงเกินไป(Heat stroke)

เครื่องปรับอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วย

เครื่องวัดไข้ เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย และวัตถุ ที่วัดไข้แบบไม่ต้องสัมผัส

คุกกี้เนยสด(ไข่+อุณหภูมิห้องนะคะ)

Related Posts