บทบาทของปรสิตใน biocenosis ที่

Parasite :Opisthorchis viverrini (พยาธิใบไม้ตับ)

Parasite : Enterobius vermicularis (พยาธิเข็มหมุด)

Parasite : Gnathostoma spinigerum (พยาธิตัวจิ๊ด)

Parasite : Ascaris lumbricoides (พยาธิไส้เดือน)

พยาธิใบไม้ ภาคพิเศษ สาธารณสุขศาสตร์ มรภ หมู่บ้านจอมบึง

Related Posts