การรักษา bioresonance ของปรสิต

Parasite : Gnathostoma spinigerum (พยาธิตัวจิ๊ด)

ความเชื่อคริสเตียน เรื่องการรักษาโรค โดยอัศจรรย์ของพระเจ้า

Parasite : Ascaris lumbricoides (พยาธิไส้เดือน)

killing parasite with Bioresonance Frequency

ปรสิตวิทยา

Related Posts