วินิจฉัย BRT ของปรสิต

พยาธิ เส้นด้าย

อาหารกับพยาธิใบไม้ในตับ

Parasite : Ascaris lumbricoides (พยาธิไส้เดือน)

Parasite : Gnathostoma spinigerum (พยาธิตัวจิ๊ด)

7 ปรสิตสยองที่น่าจั๊กจี๋และน่าขยะแขยงที่สุด!!

Related Posts