ปรสิตรักษาแผนภาพ dekaris

การรักษาให้กุ้งโกสหายเครียด[เทคนิคง่ายๆ]

กำจัดปรสิต

จับกุ้งก้ามแดงอาบน้ำ ทำความสะอาด กำจัดปรสิต

กำจัดปรสิต ในแบบฉบับของ KMP Crayfish

ก้ามแดงแช่น้ำเกลือ กำจัดปรสิต

Related Posts