ตัวอย่างเลือดจาก Giardia

การเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

วิธีการเก็บอุจจาระ โครงการบำเพ็ญพระกุศลลำไส้ใหญ่ กลุ่มที่ 2 ปี 2556

การเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการ

ขั้นตอนวิธีการเก็บเสมหะส่งตรวจห้องปฏิบัติการ

Related Posts