Giardia สามารถเป็นวัวที่จะดื่มนม

เหมียวน้อย ดื่มนมสดจากเต้า แม่วัว

เนื้อโคขุนจากวัวนมก้าวสู่ ไทยแลนด์ 4.0 วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 ข่าวเช้า #NBT2HD

ไปดู การทำฟาร์มวัวเจ๋งๆ สมัยใหม่ เครื่อง รีดนม ให้อาหาร ทำความสะอาด อาบน้ำ อัตโนมัติ

วัวน้อย ดื่มนมแม่ EP2

ทีวีบูรพา กบขึ้นเครื่อง : สุดยอดนมพันธ์ุแท้ (English Subtitle)

Related Posts