สิ่งที่อัตราของ Giardia ควรจะเป็นเด็ก

ormChem3 : อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ,part01

ormchem classic : อัตราการเกิดปฏิกิริยาฯ ตอน02

ormchem classic : อัตราการเกิดปฏิกิริยาฯ ตอน01

สิ่งที่ควรจะเป็น Vs ความเป็นจริง Ver. Got7 // YuGyeom Miee

การหาอันดับปฏิกิริยา

Related Posts