การรักษาอย่างรวดเร็วของ Giardia ในเด็ก

ตรวจหาพยาธิ1

Blastocystis hominis (Trophozoite)

ทารกอยู่ในครรภ์ตั้งแต่สัปดาห์ที่1ถึงสัปดาห์ที่42

ชีวิตนักเทคนิคการแพทย์ กลับจากออกหน่วยตรวจพยาธิ

Trichomonas II

Related Posts