การนำเสนอของ Giardia

นำเสนองานวิจัย

งานวิจัย บทที่ 1 3

3 เทคนิคการนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจ

กล่าวทักทายในงานทางการ - ทักษะการพูดและการนำเสนอ - จีนา จีนาฟู

เทคนิคขังความประหม่าและความตื่นเต้นเวลานำเสนอ (ตอนที่ 1/3) - จีนา จีนาฟู

Related Posts