การรักษาภายใต้โครงการ Giardia ในเด็ก

Blastocystis hominis (Trophozoite)

Trichomonas II

ชีวิตนักเทคนิคการแพทย์ กลับจากออกหน่วยตรวจพยาธิ

Entaemoeba histolytica

ตรวจหาพยาธิ1

Related Posts