วิธีการส่งอุจจาระบนเวิร์มและ Giardia

8 2การสวนอุจจาระ

Fecal Occult Blood Test วิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่

วิธีการเก็บอุจจาระ โครงการบำเพ็ญพระกุศลลำไส้ใหญ่ กลุ่มที่ 2 ปี 2556

เก็บอุจจาระโดยนิสิตสัตวแพทย์

Related Posts