วิธีการแสดง Giardia ในเด็ก 6 ปี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวินิจฉัยพยาธิลำไส้ที่ก่อให้เกิดโรคและฉวยโอกาส รุ่นที่ 2

ชีวิตนักเทคนิคการแพทย์ กลับจากออกหน่วยตรวจพยาธิ

ตรวจหาพยาธิ1

ตอนที่ 02 ชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับ

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน เด็กกัดเล็บ เสี่ยงเป็นโรค (28 ส.ค.57)

Related Posts