วิธีการส่งอุจจาระบน Giardia

เก็บอุจจาระโดยนิสิตสัตวแพทย์

8 2การสวนอุจจาระ

วิธีการเก็บอุจจาระ โครงการบำเพ็ญพระกุศลลำไส้ใหญ่ กลุ่มที่ 2 ปี 2556

Fecal Occult Blood Test วิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่

Related Posts