แอนติบอดีเพื่อ Giardia kn

ศิริราช โพสต์เฟสบุ๊คยันผลิตแอนตี้บอดี้พัฒนาวัคซีน-ไม่ใช่ค้นพบยารักษาโรค อีโบลา

พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 2559

กลไกการสร้าง และการทำงานของแอนติบอดี วิทยาศาสตร์ ม.4-6 (ชีววิทยา)

The Day (30 ก.ย.57) “รู้จัก อีโบล่า...น่ากลัวแค่ไหน”

Antigen-antibody ระบบภูมิคุ้มกัน (Kru Euam)

Related Posts