การทดสอบสำหรับ Giardia ใน sitilab

ชีวิตนักเทคนิคการแพทย์ กลับจากออกหน่วยตรวจพยาธิ

ตอนที่ 02 ชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับ

ชุดทดสอบอิมมูโนวินิจฉัยสำเร็จรูปสำหรับการตรวจหาเชื้อพยาธิใบไม้ในตับและพยาธิใบไม้ใน (สกว.)

ตรวจหาพยาธิ1

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวินิจฉัยพยาธิลำไส้ที่ก่อให้เกิดโรคและฉวยโอกาส รุ่นที่ 2

Related Posts