วิเคราะห์ Immunoassay ของปรสิตในเลือดในเคียฟ

ปรสิตวิทยา

โรคพยาธิใบไม้ตับ

พยาธิใบไม้ ภาคพิเศษ สาธารณสุขศาสตร์ มรภ หมู่บ้านจอมบึง

Cover : โอ้โฮ!! นี้หรือบางกอก (โอ้โฮ!! พยาธิใบไม้ลำไส้)

ปรสิต.-พยาธิ

Related Posts