วิเคราะห์ Immunoassay ของปรสิตในเลือด

Cover : โอ้โฮ!! นี้หรือบางกอก (โอ้โฮ!! พยาธิใบไม้ลำไส้)

Parasite :Opisthorchis viverrini (พยาธิใบไม้ตับ)

ปรสิตวิทยา

โรคพยาธิใบไม้ตับ

ปรสิตที่น่ากลัว และสุดขยะแขยงที่สุด!!!

Related Posts