แอนติบอดีเพื่อแอนติเจน lamblia

Antigen

ระบบภูมิคุ้มกัน แอนติบอดี Antibodies หมายถึงอะไร?

antigen n antibody

วิชาชีววิทยา - กลไกการสร้าง และการทำงานของแอนติบอดี

กลไกการสร้าง และการทำงานของแอนติบอดี วิทยาศาสตร์ ม.4-6 (ชีววิทยา)

Related Posts