ยาสำหรับ Pinworms และพยาธิตัวตืดในเด็ก

ถ่ายพยาธิ.. 13/9/58 .. 45 วัน /1ครั้ง

ถ่ายพยาธิ "ตัวตืด" ที่ได้ผลดี 100% สำหรับสมาชิก นกพิราบแข่ง..น้องใหม่

พระแดง ปญฺญาวโรปฏิบัติธรรมบ้านหองแข้ ยาถ่ายพยาธิ 010

วิธีการถ่ายพยาธิให้ นกพิราบ แข่ง และ พยาธิ ตัวตืด ที่นกถ่ายออกมาจากตัวนกพิราบ ยาวหลายนิ้วเลย

กินยาถ่ายพยาธิตัวตืด Albendazole (200 mg)

Related Posts