Pollock หนอนกระป๋อง

แทบอ้วก!! "ปลากระป๋องชื่อดังมีหนอน"

เรื่องเล่าเช้านี้ สาวกระบี่เปิดปลากระป๋อง ผงะพบซากคล้ายกิ้งกือ ส่งตรวจสอบ

Related Posts