Sonnik ฆ่าหนอน

วิธีทำน้ำหมักไล่แมลง อย่างง่าย !

(3) ตอน วิธีกำจัดหนอนชอนใบ สวนมะนาว พิราวรรณ ขอนแก่น

กำจัดหนอนบุ้ง Hiriry caterpillar

การหมักใบสะเดาสำหรับพ่นกำจัดหนอนกินใบมะนาว

ใครฆ่าหนอน!!!!!

Related Posts