ทับทิมเปลือกของปรสิตโดย Zaitseva

Parasite : Enterobius vermicularis (พยาธิเข็มหมุด)

พยาธิตืดปลา วิชาปรสิต

ปรสิตวิทยา

Parasite : Taenia (พยาธิตัวตืด)

Parasite : Ascaris lumbricoides (พยาธิไส้เดือน)

Related Posts